Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi talat om Helenas ledarskap, Volvos framtid men också om det faktum att Helena är unik som kvinna och ansvarig chef för en stor utvecklingsavdelning inom Volvo Cars. Välkommen med i ett intressant samtal.

Direct download: Helena_Pilo_Bergstrom.m4a
Category: -- posted at: 2:40am EDT