Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi talar med Miljöpartiets kommunalråd om hur Göteborgs poiltiker ser på bilen. Om hur Volvo kan vara en del av lösningen av stadens infrastruktur och Västlänken. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Ulf_Kamne.m4a
Category: -- posted at: 8:10am EST