Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi samtalar om Volvo framtida bilar, trender, elektrifiering, självkörande bilar och vad som gör Volvo unikt. Hur vi skall kunna fånga framtiden och erbjuda något unikt till de som vill höra till Volvofamiljen. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Marten_Levenstam.m4a
Category: -- posted at: 8:11am EST