Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi talar om elektrifiering och framtidens fossilfria fordonsflotta. Välkommen med i ett intressant samtal med Johan Konnberg som är mycket initierad inom detta område.

Direct download: Johan_Konnberg.m4a
Category: -- posted at: 4:12am EST