Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Katarina Fjording har just fått ett av de mest utmanade jobben på Volvo Cars just nu, nämnligen att basa över byggnationen av vår nya bilfabrik i Charlestone i South Carolina. Vi talar om denna utmaning men också om hennes tidigare karriär på Volvo som förde henne till Ford under en perios och sedan till Kina. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Katarina_Fjording.m4a
Category:general -- posted at: 6:26am EDT