Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Anna-Karin är chef på Volvo Car Group IT för alla våra applikationer. Orslaken att hon är med i Garaget är ett tips om att hon är en riktigt bra chef och förebild för många. Samtalet kom att handla om allt från affärsfokus och motivation till hur man kan utmana sig själv som ledare oavsett om man har en chefsroll eller ej. Välkommen med i samtalet!

Direct download: Anna_Karin_Arvidsson.m4a
Category:general -- posted at: 6:38am EDT