Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Anneli Hultén är kommunstyrelsens ordförande i Goteborg och har haft stort inflytande på alltifrån infrastrukturen i Goteborg, synen på bilismen och kommuniaktionerna till klimatet för företagande i Goteborg och utformandet av den omdebatterade Västlänken. Allt detta samtalar vi om. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Annelie_Hulten.m4a
Category:general -- posted at: 8:53am EDT