Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Hans-Olov Olsson är en av  arkitekterna bakom "det nya "Volvo" och djupt inblandade i processen när Geely blev ägare för drygt fem år sedan. Hans-Olov har 50 års erfarenhet från Volvo. Fokus i samtalet är resan de senaste fem åren men också utmaningarna som väntar efter 2020. Välkommen med i samtalet.  

Direct download: Hans-Olov_Olsson.m4a
Category:general -- posted at: 8:25am EDT