Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

I detta avsnitt av Garaget får ni träffa Henrik Green som är ansvarig för Volvos produktplanering och våra nyvagsnprojekt. Henrik har gjort en kometkarriär inom Volvo och är en av strategierna bakom Volvo lyckade 4-cylinder strategi. Välkommen med I samtalet.

Direct download: Henrik_Green.m4a
Category:general -- posted at: 10:16am EDT