Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

I veckans avsnitt av Garaget får ni träffa Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande sedan ett halvår. Vi talar om fordonsindustrins betydelse för Göteborg och om möjligheterna att utveckla ett mer konstruktivt samspel mellan kommunledningen och kommunens i särklass största privata arbetsgivare. Vi talar också om Ann-Sofies bakgrund som truckförare och montör på Volvo och vad det betytt för hennes politiska gärning och skolning. Hur kommer Göteborg se ut om 10 år? Hur kan Ann-Sofie stödja Volvo Cars att fortsätta expandera och bli en del i lösningen och en testbänk för framtida mobila hållbara lösningar? Det och mycket mer talar vi om i detta samtal. Välkommen med i samtalet!

Direct download: Ann-Sofie_Hermansson.m4a
Category:general -- posted at: 4:58am EDT