Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

I detta avsnitt av Garaget får ni träffa Kristian Elvefors, VD för Volvo Personvagnar Sverige. Vi talar om den spännande resan med utvecklingen av Volvos varumärke i Sverige och framgångarna de senaste åren. Kristian berättar också om sitt ledarskap och hur viktigt han anser att kulturfrågorna är. Vi avhandlar även utmaningarna med ny teknik och vart kunderna är på väg i framtiden. Välkommen med i ett spännande samtal.

Direct download: Kristian_Elvefors.m4a
Category:general -- posted at: 8:12am EDT