Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Katarina har en lång karriär på Volvo Cars och har verkligen utnyttjat möjligheten att flytta runt i företaget och har jobbat på allt från Market Intelligence i vår marknadsorganisation till att vara chef inom vår R&D-organisation. Hon delar frikostigt med sig av sina erfarenheter och ger också sin syn på de utmaningar som vi står inför just nu. Hennes goda ledarskap har uppskattats av många under åren och vi talar en del om vad som är viktigt för ett gott ledarskap som är uthålligt. Välkommen med i ett intressant samtal!

Direct download: Katarina_Adkercreutz.m4a
Category:general -- posted at: 5:18am EDT