Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo
Direct download: Paul_Welander.m4a
Category: -- posted at: 7:19am EDT

Samtal om allt från Tesla och elektrifiering, självkörande bilar och varför Volvo Cars är så starka just nu ställt mot våra konkurrenter.

Direct download: Ivar_Hammarstedt.m4a
Category:general -- posted at: 9:05am EDT

A discussion about what the word "nimble" could mean in an organiszationa as Volvo Cars

Direct download: Daniella_Becner.m4a
Category:general -- posted at: 5:39am EDT

Direct download: Anders_Tylman-Mikiewicz.m4a
Category:general -- posted at: 5:05am EDT

Direct download: Bjorn_Sallstrom.m4a
Category:general -- posted at: 7:23am EDT

Direct download: Dennis_Nobelius.m4a
Category:general -- posted at: 7:26am EDT

Direct download: Britta_Berg_.m4a
Category:general -- posted at: 6:40am EDT

Direct download: Anders_Gustafsson.m4a
Category:general -- posted at: 2:57pm EDT

Direct download: Hans_Oscarsson.m4a
Category:general -- posted at: 4:12am EDT

Direct download: Alain_Visser.m4a
Category:general -- posted at: 2:11am EDT

Direct download: Derek_Crabb.m4a
Category:general -- posted at: 4:28am EDT

Direct download: Magnus_Lindh.m4a
Category:general -- posted at: 4:15am EDT

Direct download: Lisa_Grahn1.m4a
Category:general -- posted at: 11:10am EDT

Direct download: Eva_Ossiansson.m4a
Category:general -- posted at: 4:51am EDT

Direct download: Anna_Jonsson.m4a
Category:general -- posted at: 3:45pm EDT

Direct download: Ekke_Schwartz.m4a
Category:general -- posted at: 12:12pm EDT

Direct download: Derek_Jessiman.m4a
Category:general -- posted at: 9:16am EDT

Direct download: Lars_Danilesson.m4a
Category:general -- posted at: 9:35am EDT

Direct download: Bodil_Eriksson_.m4a
Category:general -- posted at: 3:57am EDT

Direct download: Ulfnordstrom.m4a
Category:general -- posted at: 8:06am EDT

1