Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo
Direct download: Paul_Welander.m4a
Category: -- posted at: 7:19am EST

Samtal om allt från Tesla och elektrifiering, självkörande bilar och varför Volvo Cars är så starka just nu ställt mot våra konkurrenter.

Direct download: Ivar_Hammarstedt.m4a
Category:general -- posted at: 9:05am EST

A discussion about what the word "nimble" could mean in an organiszationa as Volvo Cars

Direct download: Daniella_Becner.m4a
Category:general -- posted at: 5:39am EST

Direct download: Anders_Tylman-Mikiewicz.m4a
Category:general -- posted at: 5:05am EST

Direct download: Bjorn_Sallstrom.m4a
Category:general -- posted at: 7:23am EST

Direct download: Dennis_Nobelius.m4a
Category:general -- posted at: 7:26am EST

Direct download: Britta_Berg_.m4a
Category:general -- posted at: 6:40am EST

Direct download: Anders_Gustafsson.m4a
Category:general -- posted at: 2:57pm EST

Direct download: Hans_Oscarsson.m4a
Category:general -- posted at: 4:12am EST

Direct download: Alain_Visser.m4a
Category:general -- posted at: 2:11am EST

Direct download: Derek_Crabb.m4a
Category:general -- posted at: 4:28am EST

Direct download: Magnus_Lindh.m4a
Category:general -- posted at: 4:15am EST

Direct download: Lisa_Grahn1.m4a
Category:general -- posted at: 11:10am EST

Direct download: Eva_Ossiansson.m4a
Category:general -- posted at: 4:51am EST

Direct download: Anna_Jonsson.m4a
Category:general -- posted at: 3:45pm EST

Direct download: Ekke_Schwartz.m4a
Category:general -- posted at: 12:12pm EST

Direct download: Derek_Jessiman.m4a
Category:general -- posted at: 9:16am EST

Direct download: Lars_Danilesson.m4a
Category:general -- posted at: 9:35am EST

Direct download: Bodil_Eriksson_.m4a
Category:general -- posted at: 3:57am EST

Direct download: Ulfnordstrom.m4a
Category:general -- posted at: 8:06am EST

1