Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Samtal om allt från Tesla och elektrifiering, självkörande bilar och varför Volvo Cars är så starka just nu ställt mot våra konkurrenter.

Direct download: Ivar_Hammarstedt.m4a
Category:general -- posted at: 9:05am EDT

A discussion about what the word "nimble" could mean in an organiszationa as Volvo Cars

Direct download: Daniella_Becner.m4a
Category:general -- posted at: 5:39am EDT

1