Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Jag samtalar med infrastrukturminister Anna Johansson om bilens roll i samhället. Kan bilen bli en del av lösningen och inte bara ett problem?

Direct download: Anna_Johansson.m4a
Category: -- posted at: 8:52am EST

Vi talar om motivation och ledarskap

Direct download: Hasse_Johannesson.m4a
Category: -- posted at: 4:51am EST

Vi talar om Innovationer och Innovationsprocesser inom Volvo Cars

Direct download: Karin_och_Lotta.m4a
Category: -- posted at: 5:43am EST

1