Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi samtalar om Volvo framtida bilar, trender, elektrifiering, självkörande bilar och vad som gör Volvo unikt. Hur vi skall kunna fånga framtiden och erbjuda något unikt till de som vill höra till Volvofamiljen. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Marten_Levenstam.m4a
Category: -- posted at: 8:11am EST

Vi talar med Miljöpartiets kommunalråd om hur Göteborgs poiltiker ser på bilen. Om hur Volvo kan vara en del av lösningen av stadens infrastruktur och Västlänken. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Ulf_Kamne.m4a
Category: -- posted at: 8:10am EST

Vi talat om Helenas ledarskap, Volvos framtid men också om det faktum att Helena är unik som kvinna och ansvarig chef för en stor utvecklingsavdelning inom Volvo Cars. Välkommen med i ett intressant samtal.

Direct download: Helena_Pilo_Bergstrom.m4a
Category: -- posted at: 2:40am EST

1