Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi samtalar om Pers långa Volvohistoria men kanske änne mer om varför han tar steget och satsar på en ny karriär på Apple i Silicon Valley. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Per_Isaksson.m4a
Category:general -- posted at: 3:49am EDT

Vi talar om elektrifiering och framtidens fossilfria fordonsflotta. Välkommen med i ett intressant samtal med Johan Konnberg som är mycket initierad inom detta område.

Direct download: Johan_Konnberg.m4a
Category: -- posted at: 4:12am EDT

1