Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Anna-Karin är chef på Volvo Car Group IT för alla våra applikationer. Orslaken att hon är med i Garaget är ett tips om att hon är en riktigt bra chef och förebild för många. Samtalet kom att handla om allt från affärsfokus och motivation till hur man kan utmana sig själv som ledare oavsett om man har en chefsroll eller ej. Välkommen med i samtalet!

Direct download: Anna_Karin_Arvidsson.m4a
Category:general -- posted at: 6:38am EDT

Katarina Fjording har just fått ett av de mest utmanade jobben på Volvo Cars just nu, nämnligen att basa över byggnationen av vår nya bilfabrik i Charlestone i South Carolina. Vi talar om denna utmaning men också om hennes tidigare karriär på Volvo som förde henne till Ford under en perios och sedan till Kina. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Katarina_Fjording.m4a
Category:general -- posted at: 6:26am EDT

1