Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Vi samtalar om IT som mer än bara en supportfunktion utan också som en del i att skapa mervärde och användarfunktioner för våra slutkunder. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Klas_Bendrik.m4a
Category:general -- posted at: 3:32am EST

1