Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Leadership, bold decisions, career paths and the success factors of Volvo Cars the last five years. A discussion on what the next step could be fore Volvo Cars to stay competitive. We also discuss company culture in strengths but also what can be improved.

Direct download: Hakan_Samuelsson.m4a
Category:general -- posted at: 10:56am EST

Vi samtalar om att våga vara ledare och våga gå ur ingenjörsrollen för att kunna leda ännu bättre. Om vad som kommer krävas av oss som arbetsgivare för att attrahera unga ingenjörer och inte minst bade kvinnor och män. Att delar av utvecklingen behöver flytta till andra lokaler än I Torslanda för att klara denna utmaning. Völkommen med I ett spännade samtal

Direct download: Malin_Labecker.m4a
Category:general -- posted at: 3:51am EST

1