Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

Leadership, bold decisions, career paths and the success factors of Volvo Cars the last five years. A discussion on what the next step could be fore Volvo Cars to stay competitive. We also discuss company culture in strengths but also what can be improved.

Direct download: Hakan_Samuelsson.m4a
Category:general -- posted at: 10:56am EST

Vi samtalar om att våga vara ledare och våga gå ur ingenjörsrollen för att kunna leda ännu bättre. Om vad som kommer krävas av oss som arbetsgivare för att attrahera unga ingenjörer och inte minst bade kvinnor och män. Att delar av utvecklingen behöver flytta till andra lokaler än I Torslanda för att klara denna utmaning. Völkommen med I ett spännade samtal

Direct download: Malin_Labecker.m4a
Category:general -- posted at: 3:51am EST

Jonas berättar om sina tankar om kreativitet, om framtidens fordon och betydelsen av elbilar.

Direct download: Jonas_Forssell.m4a
Category:general -- posted at: 2:57am EST

Vi samtalar om IT som mer än bara en supportfunktion utan också som en del i att skapa mervärde och användarfunktioner för våra slutkunder. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Klas_Bendrik.m4a
Category:general -- posted at: 3:32am EST

Anna-Karin är chef på Volvo Car Group IT för alla våra applikationer. Orslaken att hon är med i Garaget är ett tips om att hon är en riktigt bra chef och förebild för många. Samtalet kom att handla om allt från affärsfokus och motivation till hur man kan utmana sig själv som ledare oavsett om man har en chefsroll eller ej. Välkommen med i samtalet!

Direct download: Anna_Karin_Arvidsson.m4a
Category:general -- posted at: 6:38am EST

Katarina Fjording har just fått ett av de mest utmanade jobben på Volvo Cars just nu, nämnligen att basa över byggnationen av vår nya bilfabrik i Charlestone i South Carolina. Vi talar om denna utmaning men också om hennes tidigare karriär på Volvo som förde henne till Ford under en perios och sedan till Kina. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Katarina_Fjording.m4a
Category:general -- posted at: 6:26am EST

Vi samtalar om Pers långa Volvohistoria men kanske änne mer om varför han tar steget och satsar på en ny karriär på Apple i Silicon Valley. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Per_Isaksson.m4a
Category:general -- posted at: 3:49am EST

Vi talar om elektrifiering och framtidens fossilfria fordonsflotta. Välkommen med i ett intressant samtal med Johan Konnberg som är mycket initierad inom detta område.

Direct download: Johan_Konnberg.m4a
Category: -- posted at: 4:12am EST

In this episode you meet Lex Kerssemakers, newly appointed head of Volvo of Americas. Welcome to take part of the conversation.

Direct download: Lex_Kerssemakers.m4a
Category: -- posted at: 9:18am EST

Vi samtalar om Volvo framtida bilar, trender, elektrifiering, självkörande bilar och vad som gör Volvo unikt. Hur vi skall kunna fånga framtiden och erbjuda något unikt till de som vill höra till Volvofamiljen. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Marten_Levenstam.m4a
Category: -- posted at: 8:11am EST

Vi talar med Miljöpartiets kommunalråd om hur Göteborgs poiltiker ser på bilen. Om hur Volvo kan vara en del av lösningen av stadens infrastruktur och Västlänken. Välkommen med i samtalet.

Direct download: Ulf_Kamne.m4a
Category: -- posted at: 8:10am EST

Vi talat om Helenas ledarskap, Volvos framtid men också om det faktum att Helena är unik som kvinna och ansvarig chef för en stor utvecklingsavdelning inom Volvo Cars. Välkommen med i ett intressant samtal.

Direct download: Helena_Pilo_Bergstrom.m4a
Category: -- posted at: 2:40am EST

Jag samtalar med infrastrukturminister Anna Johansson om bilens roll i samhället. Kan bilen bli en del av lösningen och inte bara ett problem?

Direct download: Anna_Johansson.m4a
Category: -- posted at: 8:52am EST

Vi talar om motivation och ledarskap

Direct download: Hasse_Johannesson.m4a
Category: -- posted at: 4:51am EST

Vi talar om Innovationer och Innovationsprocesser inom Volvo Cars

Direct download: Karin_och_Lotta.m4a
Category: -- posted at: 5:43am EST

We talk about leadership, culture, 2014 in the mirror, Electrification, the future and much more

Direct download: Peter_Mertens.m4a
Category: -- posted at: 2:36am EST

1