Garaget International - A Podcast with Magnus Sundemo

I veckans avsnitt av Garaget får ni träffa Keith Schäfer, nyligen hemkommen från sitt jobb som marknadschef i vårt säljbolag i Malaysia och med en bred erfarenhet från ett antal olika marknader som Ryssland, Asien Sverige, Nordamerika mm. Vi förde ett samtal om hur Volvo uppfattas ute i världen och vilka våra kunder är. Hur det är att komma hem till huvudkontoret och vad vi kan lära av varandra? Välkommen med i ett intressant samtal!

Direct download: Keith_Shafer.m4a
Category:general -- posted at: 5:14am EST

1